Miljö- och kemikonsulterna

Säkerhetsdatablad och varningsetiketter
Vi klassificerar ämnen och beredningar och utformar säkerhetsdatablad enligt myndigheternas förordningar samt bifogar en lagstadgad utredning. Säkerhetsdatablad Konsult .

Säkerhetsrådgivning
Vi erbjuder säkerhetsrådgivning kring transport av farligt gods för väg och sjö. Amasis Konsult AB har Säkerhetsrådgivare godkänd av MSB.

Utbildning i kemikaliehantering
Amasis tillhandahåller skräddarsydda utbildningar i kemikaliehantering, säkerhet och dokumentation av farligt gods för väg- och sjötransport.

Anmälningar och tillståndsärenden enligt miljöbalken
Amasis Konsult AB hjälper Dig med anmälan av miljöfarlig verksamhet, anmälan till Kemikalieinspektionens produktregister och ansökan tillstånd för farliga kemiska produkter.

Ansökan om tillstånd för biocider och växtskyddsmedel
Amasis Konsult AB hjälper Dig även med anmälan av biocider samt växtskyddsmedel.